• Wybierz kraj, w którym rozliczasz VAT: Polska
  • Zmień

Kraj dostawy:

Koszyk

Zwroty

Przysługuje Ci 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpić od umowy należy wysłać wiadomość:

  1. pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: cc@goldenline.pl,
  2. w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy: HRlink Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, korzystając z formularza zamieszczonego jako załącznik do Regulaminu,
  3. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego po zalogowaniu na Konto pod adresem: https://www.marketplace.hrlink.pl/zwrot.html

    Wszystkie płatności będą zwrócone w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu.

Pamiętaj: masz obowiązek zapłaty za usługi, które zostały zrealizowane do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty obliczymy proporcjonalnie za usługi wykonane. 

 

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Ci, jeżeli spełnienie Umowy o świadczenie usług w całości nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za Twoją wyraźną zgodą, a ponadto gdy zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracisz prawo do odstąpienia od Umowy i oświadczyłaś/eś, że przyjęłaś/eś to do wiadomości.