Koszyk

Zwroty

Przysługuje Ci 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpić od umowy należy wysłać wiadomość:

  1. pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: cc@goldenline.pl,
  2. w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy: HRlink Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, korzystając z formularza zamieszczonego jako załącznik do Regulaminu,
  3. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego po zalogowaniu na Konto pod adresem: https://www.shop.hrlink.pl/zwrot.html

    Wszystkie płatności będą zwrócone w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu.

Pamiętaj: masz obowiązek zapłaty za usługi, które zostały zrealizowane do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty obliczymy proporcjonalnie za usługi wykonane.